Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

Lõi lọc khí Hankinson

Mã sản phẩm: HANKISON
Hãng sản xuất: Italy
Hankison filter elements
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-28

Mã sản phẩm: E3-28
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 28Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-12

Mã sản phẩm: E1-12
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 12Lọc bụi đến 0,01 micron,Lọc dầu xuống 0,001 ppm( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-32

Mã sản phẩm: E3-32
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 32Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-16

Mã sản phẩm: E1-16
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 16Lọc bụi đến 0,01 micron,Lọc dầu xuống 0,001 ppm( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-36

Mã sản phẩm: E3-36
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 36Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-20

Mã sản phẩm: E1-20
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 20Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-40

Mã sản phẩm: E3-40
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 40Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-24

Mã sản phẩm: E1-24
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 24Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-44

Mã sản phẩm: E3-44
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 44Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-28

Mã sản phẩm: E1-28
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 28Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-48

Mã sản phẩm: E3-48
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 48Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-32

Mã sản phẩm: E1-32
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 32Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E5-12

Mã sản phẩm: E5-12
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 12Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,01 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-36

Mã sản phẩm: E1-36
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 36Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E5-16

Mã sản phẩm: E5-16
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 16Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,01 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-40

Mã sản phẩm: E1-40
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 40Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E5-20

Mã sản phẩm: E5-20
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 20Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,01 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-44

Mã sản phẩm: E1-44
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 44Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E5-24

Mã sản phẩm: E5-24
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 24Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,01 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E1-48

Mã sản phẩm: E1-48
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 48Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Hankison E5-28

Mã sản phẩm: E5-28
Hãng sản xuất: Hankison
FIlter element E5-28
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-12

Mã sản phẩm: E3-12
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 12Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Hankison E5-32

Mã sản phẩm: E5-32
Hãng sản xuất: Hankison
Filter element E5-32
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-16

Mã sản phẩm: E3-16
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 16Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Hankison E5-36

Mã sản phẩm: E5-36
Hãng sản xuất: Hankison
Filter element E5-36
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-20

Mã sản phẩm: E3-20
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 20Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Hankison E5-40

Mã sản phẩm: E5-40
Hãng sản xuất: Airman
Filter element E5-40
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Hankison E3-24

Mã sản phẩm: E3-24
Hãng sản xuất: Hankison
Dùng cho bộ lọc  HF 24Lọc bụi đến 0,01 micron, Lọc dầu xuống 0,001 ppm ( 1 ppm = 1μl/l = 1 mg/kg)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Hankison E5-44

Mã sản phẩm: E5-44
Hãng sản xuất: Hankison
Filter element E5-44
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 2 1 2 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website