Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

Lõi lọc khí Bottarini 223052A

Mã sản phẩm: 223052A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 1,3 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1/2". Dùng cho model F007P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223068A

Mã sản phẩm: 223068A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 13,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1 1/2". Dùng cho model F070M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223053A

Mã sản phẩm: 223053A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 2,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 3/4". Dùng cho model F010P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223069A

Mã sản phẩm: 223069A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 16,6 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 2". Dùng cho model F094M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223054A

Mã sản phẩm: 223054A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 3,3 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1". Dùng cho model F018P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223071A

Mã sản phẩm: 223071A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 1,3 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1/2". Dùng cho model F007S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223055A

Mã sản phẩm: 223055A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 5,5 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1". Dùng cho model F030P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223072A

Mã sản phẩm: 223072A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 2,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 3/4". Dùng cho model F010S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223056A

Mã sản phẩm: 223056A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 8,5 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1 1/2". Dùng cho model F047P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223073A

Mã sản phẩm: 223073A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 3,3 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1". Dùng cho model F018S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223057A

Mã sản phẩm: 223057A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 13,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1 1/2". Dùng cho model F070P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223074A

Mã sản phẩm: 223074A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 5,5 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1". Dùng cho model F030S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223058A

Mã sản phẩm: 223058A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 16,6 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 2". Dùng cho model F094P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223075A

Mã sản phẩm: 223075A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 8,5 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1 1/2". Dùng cho model F047S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223059A

Mã sản phẩm: 223059A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 25,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 2". Dùng cho model F150P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223076A

Mã sản phẩm: 223076A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 13,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1 1/2". Dùng cho model F070S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223060A

Mã sản phẩm: 223060A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 46,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 3". Dùng cho model F240P
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223077A

Mã sản phẩm: 223077A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 16,6 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 2". Dùng cho model F094S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223062A

Mã sản phẩm: 223062A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 1,3 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1/2". Dùng cho model F007M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223078A

Mã sản phẩm: 223078A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 25,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 2". Dùng cho model F150S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223063A

Mã sản phẩm: 223063A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 2,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 3/4". Dùng cho model F010M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223079A

Mã sản phẩm: 223079A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 46,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 3". Dùng cho model F240S
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223064A

Mã sản phẩm: 223064A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 46,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 3". Dùng cho model F240M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223081A

Mã sản phẩm: 223081A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 25,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 2". Dùng cho model F150M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223065A

Mã sản phẩm: 223065A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 3,3 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1". Dùng cho model F018M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223091A

Mã sản phẩm: 223091A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 1,3 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1/2". Dùng cho model F007A
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223066A

Mã sản phẩm: 223066A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 5,5 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1". Dùng cho model F030M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223092A

Mã sản phẩm: 223092A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 2,0 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 3/4". Dùng cho model F010A
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Bottarini 223067A

Mã sản phẩm: 223067A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 8,5 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1 1/2". Dùng cho model F047M
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí Bottarini 223093A

Mã sản phẩm: 223093A
Hãng sản xuất: Bottarini
Lưu lượng : 3,3 (m3/phút). Đầu vào/đầu ra : 1". Dùng cho model F018A
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 2 1 2 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website