Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

Bộ Lọc Carbon SM9001-C

Mã sản phẩm: SM9001-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Ống vào, ra: 3/8’’- Ø 17 - Kích thước: OD:87mm x H:209mm - Lõi lọc khí SM SM 9020 >>&g...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9002-P

Mã sản phẩm: SM9002-P
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.3 m3/phút - Ống vào, ra: ½’’ - Ø 21 - Kích thước: OD:87mm x H:209mm - Lõi lọc khí SM 9021 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9002-C

Mã sản phẩm: SM9002-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.3 m3/phút - Ống vào, ra: ½’’ - Ø 21 - Kích thước: OD:87mm x H:209mm - Lõi lọc khí SM 9024 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9003-F

Mã sản phẩm: SM9003-F
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 2.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4” - Ø 27 - Kích thước: OD:87mm x H:279mm - Lõi lọc khí SM 9026 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9003-C

Mã sản phẩm: SM9003-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 2.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4” - Kích thước: OD:87mm x H:279mm - Lõi lọc khí SM SM 9028 >>> Lọ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9003-M

Mã sản phẩm: SM9003-M
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 2.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4” - Ø 27 - Kích thước: OD:87mm x H:279mm - Lõi lọc khí SM 9027 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9004-C

Mã sản phẩm: SM9004-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 3.3 m3/phút - Ống vào, ra: 1’’- Ø 34 - Kích thước: OD:130mm x H:315mm - Lõi lọc khí SM SM 9032 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9003-P

Mã sản phẩm: SM9003-P
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 2.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4” - Ø 27 - Kích thước: OD:87mm x H:279mm - Lõi lọc khí SM 9025 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9005-C

Mã sản phẩm: SM9005-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 5.6 m3/phút - Ống vào, ra: 1’’- Ø 34 - Kích thước: OD:130mm x H:415mm - Lõi lọc khí SM SM 9036 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9004-F

Mã sản phẩm: SM9004-F
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 3.3 m3/phút - Ống vào, ra: 1’’- Ø 34 - Kích thước: OD:130mm x H:315mm - Lõi lọc khí SM 9030 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9006-C

Mã sản phẩm: SM9006-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 8.5 m3/phút - Ống vào, ra: 1 ½’’ - Ø 49 - Kích thước: OD:130mm x H:515mm - Lõi lọc khí SM SM 9040 >>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9004-M

Mã sản phẩm: SM9004-M
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 3.3 m3/phút - Ống vào, ra: 1’’- Ø 34 - Kích thước: OD:130mm x H:315mm - Lõi lọc khí SM 9031 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9007-C

Mã sản phẩm: SM9007-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 13 m3/phút - Ống vào, ra: 1 ½’’ - Ø 49 - Kích thước: OD:130mm x H:715mm - Lõi lọc khí SM SM 9044 >>&...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9004-P

Mã sản phẩm: SM9004-P
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 3.3m3/phút - Ống vào, ra: 1’’- Ø 34 - Kích thước: OD:130mm x H:315mm - Lõi lọc khí SM 9029 >>> Lọ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9008-C

Mã sản phẩm: SM9008-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 16 m3/phút - Ống vào, ra: 2’’- Ø 72 - Kích thước: OD:164mm x H:823mm - Lõi lọc khí SM SM 9048 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9005-F

Mã sản phẩm: SM9005-F
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 5.6 m3/phút - Ống vào, ra: 1’’- Ø 34 - Kích thước: OD:130mm x H:415mm - Lõi lọc khí SM 9034 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9009-C

Mã sản phẩm: SM9009-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 25 m3/phút - Ống vào, ra: 2’’- Ø 72 - Kích thước: OD:164mm x H:1073mm - Lõi lọc khí SM SM 9052 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9005-M

Mã sản phẩm: SM9005-M
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 5.6 m3/phút - Ống vào, ra: 1’’- Ø 34 - Kích thước: OD:130mm x H:415mm - Lõi lọc khí SM 9035 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Carbon SM9010-C

Mã sản phẩm: SM9010-C
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 46 m3/phút - Ống vào, ra: 3’’- Ø 90 - Kích thước: OD:250 mm x H:1202mm - Lõi lọc khí SM SM 9056 >>&g...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9005-P

Mã sản phẩm: SM9005-P
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 5.6 m3/phút - Ống vào, ra: 1’’- Ø 34 - Kích thước: OD:130mm x H:415mm - Lõi lọc khí SM 9033 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9001-F

Mã sản phẩm: SM9001-F
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Ống vào, ra: G 3/4” - Ø 27 - Kích thước: OD:87mm x H:209mm - Lõi lọc khí SM 9018 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9006-F

Mã sản phẩm: SM9006-F
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 8.5 m3/phút - Ống vào, ra: 1 ½’’ - Ø 49 - Kích thước: OD:130mm x H:515mm - Lõi lọc khí SM 9038 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9001-M

Mã sản phẩm: SM9001-M
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Ống vào, ra: 3/8’’- Ø 17 - Kích thước: OD:87mm x H:209mm - Lõi lọc khí SM 9019 >>> ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9006-M

Mã sản phẩm: SM9006-M
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 8.5 m3/phút - Ống vào, ra: 1 ½’’ - Ø 49 - Kích thước: OD:130mm x H:515mm - Lõi lọc khí SM 9039 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc khí SM9001-P

Mã sản phẩm: SM9001-P
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.0 m3/phút - Ống vào, ra: 3/8’’- Ø 17 - Kích thước: OD:87mm x H:209mm - Lõi lọc khí SM 9017 >>> ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9006-P

Mã sản phẩm: SM9006-P
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 8.5 m3/phút - Ống vào, ra: 1 ½’’ - Ø 49 - Kích thước: OD:130mm x H:515mm - Lõi lọc khí SM 9037 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9002-F

Mã sản phẩm: SM9002-F
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.3 m3/phút - Ống vào, ra: ½’’ - Ø 21 - Kích thước: OD:87mm x H:209mm - Lõi lọc khí SM 9022 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9007-F

Mã sản phẩm: SM9007-F
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 13 m3/phút - Ống vào, ra: 1 ½’’ - Ø 49 - Kích thước: OD:130mm x H:715mm - Lõi lọc khí SM 9042 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9002-M

Mã sản phẩm: SM9002-M
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 1.3 m3/phút - Ống vào, ra: ½’’ - Ø 21 - Kích thước: OD:87mm x H:209mm - Lõi lọc khí SM 9023 >>> L...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Bộ Lọc Khí SM9007-M

Mã sản phẩm: SM9007-M
Hãng sản xuất: Italy
- Áp lực tối đa: 16 Kg/cm2 - Lưu lượng: 13 m3/phút - Ống vào, ra: 1 ½’’ - Ø 49 - Kích thước: OD:130mm x H:715mm - Lõi lọc khí SM 9043 >>>...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 3 1 2 3 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website