Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

Lõi lọc khí AET10C

Mã sản phẩm: AET10C
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T10C Lọc dầu xuống 0.003 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET175U

Mã sản phẩm: AET175U
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T175U Lọc bụi tới 1 micron ,Lọc dầu xuống 0.5 mg/m3
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET10H

Mã sản phẩm: AET10H
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T10H Lọc bụi tới 0,01 micron ,Lọc dầu xuống 0.01 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET20C

Mã sản phẩm: AET20C
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T20C Lọc dầu xuống 0.003 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET10P

Mã sản phẩm: AET10P
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T10P Lọc bụi tới 3 micron
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET20H

Mã sản phẩm: AET20H
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T20H Lọc bụi tới 0,01 micron ,Lọc dầu xuống 0.01 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET10U

Mã sản phẩm: AET10U
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T10U Lọc bụi tới 1 micron ,Lọc dầu xuống 0.5 mg/m3
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET20P

Mã sản phẩm: AET20P
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T20P Lọc bụi tới 3 micron
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET125C

Mã sản phẩm: AET125C
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T125C Lọc dầu xuống 0.003 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET20U

Mã sản phẩm: AET20U
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T20U Lọc bụi tới 1 micron ,Lọc dầu xuống 0.5 mg/m3
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET125H

Mã sản phẩm: AET125H
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T125H Lọc bụi tới 0,01 micron ,Lọc dầu xuống 0.01 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET250C

Mã sản phẩm: AET250C
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T250C Lọc dầu xuống 0.003 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET125P

Mã sản phẩm: AET125P
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T125P Lọc bụi tới 3 micron
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET250H

Mã sản phẩm: AET250H
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T250H Lọc bụi tới 0,01 micron ,Lọc dầu xuống 0.01 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET125U

Mã sản phẩm: AET125U
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T125U Lọc bụi tới 1 micron ,Lọc dầu xuống 0.5 mg/m3
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET250P

Mã sản phẩm: AET250P
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T250P Lọc bụi tới 3 micron
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET15C

Mã sản phẩm: AET15C
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T15C Lọc dầu xuống 0.003 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET250U

Mã sản phẩm: AET250U
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T250U Lọc bụi tới 1 micron ,Lọc dầu xuống 0.5 mg/m3
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET15H

Mã sản phẩm: AET15H
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T15H Lọc bụi tới 0,01 micron ,Lọc dầu xuống 0.01 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET300C

Mã sản phẩm: AET300C
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T300C Lọc dầu xuống 0.003 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET15P

Mã sản phẩm: AET15P
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T15P Lọc bụi tới 3 micron
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET300H

Mã sản phẩm: AET300H
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T300H Lọc bụi tới 0,01 micron ,Lọc dầu xuống 0.01 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET15U

Mã sản phẩm: AET15U
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T15U Lọc bụi tới 1 micron ,Lọc dầu xuống 0.5 mg/m3
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET300P

Mã sản phẩm: AET300P
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T300P Lọc bụi tới 3 micron
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET175C

Mã sản phẩm: AET175C
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T175C Lọc dầu xuống 0.003 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET300U

Mã sản phẩm: AET300U
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T300U Lọc bụi tới 1 micron ,Lọc dầu xuống 0.5 mg/m3
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET175H

Mã sản phẩm: AET175H
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T175H Lọc bụi tới 0,01 micron ,Lọc dầu xuống 0.01 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET40C

Mã sản phẩm: AET40C
Hãng sản xuất: Billter
Dùng cho lõi lọc T40C Lọc dầu xuống 0.003 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET175P

Mã sản phẩm: AET175P
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T175P Lọc bụi tới 3 micron
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi lọc khí AET40H

Mã sản phẩm: AET40H
Hãng sản xuất: Fusheng
Dùng cho lõi lọc T40H Lọc bụi tới 0,01 micron ,Lọc dầu xuống 0.01 mg/in2
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 2 1 2 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - Mr. Tam - Call/ Zalo: 0919243248
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website