Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

Lõi Lọc Khí Power System ACF0005

Mã sản phẩm: ACF 0005
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 30 m3/h (500L/min) Kết nối : 3/8” Áp suất làm việc : 16(bar) OEM : ACF0005, ACF 0005
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0240

Mã sản phẩm: ACF 0240
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 1440 m3/h (24000L/min) Kết nối : DN80 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0240, ACF 0240
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0010

Mã sản phẩm: ACF 0010
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 60 m3/h (1000L/min) Kết nối : 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0010, ACF 0010
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0280

Mã sản phẩm: ACF 0280
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 1680 m3/h (28000L/min) Kết nối : 3” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0280, ACF 0280
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0018

Mã sản phẩm: ACF 0018
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 108 m3/h (1800L/min) Kết nối : 3/4” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0018, ACF 0018
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0350

Mã sản phẩm: ACF 0350
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 2100 m3/h (35000L/min) Kết nối : 3” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0350, ACF 0350
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0030

Mã sản phẩm: ACF 0030
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 180 m3/h (3000L/min) Kết nối : 3/4” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0030, ACF 0030
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0360

Mã sản phẩm: ACF 0360
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 2160 m3/h (36000L/min) Kết nối : DN100 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0360, ACF 0360
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0034

Mã sản phẩm: ACF 0034
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 204 m3/h (3400L/min) Kết nối : 1” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0034, ACF 0034
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0440

Mã sản phẩm: ACF 0440
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 2640 m3/h (44000L/min) Kết nối : 3” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0440, ACF 0440
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0050

Mã sản phẩm: ACF 0050
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 300 m3/h (5000L/min) Kết nối : 1” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0050, ACF 0050
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0450

Mã sản phẩm: ACF 0450
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 2700 m3/h (45000L/min) Kết nối : DN100 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0450, ACF 0450
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0072

Mã sản phẩm: ACF 0072
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 432 m3/h (7200L/min) Kết nối : 1 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0072, ACF 0072
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0600

Mã sản phẩm: ACF 0600
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 3600 m3/h (60000L/min) Kết nối : DN100 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0600, ACF 0600
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0095

Mã sản phẩm: ACF 0095
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 570 m3/h (9500L/min) Kết nối : 1 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0095, ACF 0095
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0900

Mã sản phẩm: ACF 0900
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 5400 m3/h (90000L/min) Kết nối : DN150 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0900, ACF 0900
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0125

Mã sản phẩm: ACF 0125
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 750 m3/h (12500L/min) Kết nối : 2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0125, ACF 0125
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF1200

Mã sản phẩm: ACF 1200
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 7200 m3/h (120000L/min) Kết nối : DN150 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF1200, ACF 1200
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0165

Mã sản phẩm: ACF 0165
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 990 m3/h (16500L/min) Kết nối : 2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0165, ACF 0165
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF1500

Mã sản phẩm: ACF 1500
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 9000 m3/h (150000L/min) Kết nối : DN175 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF1500, ACF 1500
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0190

Mã sản phẩm: ACF 0190
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 1140 m3/h (19000L/min) Kết nối : 2 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0190, ACF 0190
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF1800

Mã sản phẩm: ACF 1800
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 10800 m3/h (180000L/min) Kết nối : DN200 Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF1800, ACF 1800
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Lõi Lọc Khí Power System ACF0220

Mã sản phẩm: ACF 0220
Hãng sản xuất: Power System
Lưu lượng : 1320 m3/h (22000L/min) Kết nối : 2 1/2” Áp suất làm việc : 16(barg) OEM : ACF0220, ACF 0220
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH KỸ THUÂT HỢP NHẤT

Địa chỉ: 18, Đường số 3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Việt Nam
Tel: (84-28) 6284 1085 Fax: (84-28) 6284 1105
Email: sales@sotras.com.vn - (Mr. Tam 0919.243.248)
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website