Mô phỏng Flash
Video clip
Sản phẩm

HẠT HÚT ẨM BASF F200, 1/4'', 6.4MM

Mã sản phẩm: F200
Hãng sản xuất: -
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt Hút Ẩm Activated Alumina Size 4-6mm

Mã sản phẩm: DE 4-6MM
Hãng sản xuất: Buma
Nhôm hoạt tính Activated Alumina Size 4-6mmHẠT HÚT ẨM (DESICCANTAIR DRYER)Ứng dụng: Hạt hút ẩm dùng cho máy sấy khí Desiccant Model: DE 4-6mm Kíc...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/4'' (5-7MM), 149.7KG / 1 PHI

Mã sản phẩm: ACTIVATED ALUMINA 33-0402
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/4" (5-7mm).Đóng gói: 350lb (158.75kg)/phiHãng Sản xuất: VAN AIR...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt Hút Ẩm Activated Alumina Size 6-8mm

Mã sản phẩm: DE 6-8MM
Hãng sản xuất: Buma
Nhôm hoạt tính Activated Alumina Size 6-8 mmHẠT HÚT ẨM (DESICCANTAIR DRYER)Ứng dụng: Hạt hút ẩm dùng cho máy sấy khí Desiccant Model: DE 6-8 mm K...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/4'' (5-7MM), 907KG / 1 TÚI

Mã sản phẩm: ACTIVATED ALUMINA 33-0267
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/4" (5-7mm).Đóng gói: 2,000lb (907.18kg)/túiHãng Sản xuất: VAN A...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT TÁCH ẨM DRYOCEL 848 (1/16'')

Mã sản phẩm: DRYOCEL 848
Hãng sản xuất: USA
- Model: DRYOCEL 848- Kích thước hạt: 1/16" (1.5mm)- Hãng sản xuất POROCEL (USA)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/8'' (3-5MM), 11.36KG / 1 XÔ

Mã sản phẩm: 33-0237
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/8'' (3-5MM)Đóng gói: 11.36KG / 1 XÔHãng Sản xuất: VAN...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT TÁCH ẨM DRYOCEL 848 (1/4'')

Mã sản phẩm: DRYOCEL 848
Hãng sản xuất: USA
- Model: DRYOCEL 848- Kích thước hạt: 1/4" (6 mm)- Hãng sản xuất POROCEL (USA)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/8'' (3-5MM), 149.7KG / 1 PHI

Mã sản phẩm: 33-0401
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/8'' (3-5MM)Đóng gói: 350lb (158.75kg)/phiHãng Sản xuất: VA...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT TÁCH ẨM DRYOCEL 848 (1/8'')

Mã sản phẩm: DRYOCEL 848
Hãng sản xuất: USA
- Model: DRYOCEL 848- Kích thước hạt: 1/8" (3 mm)- Hãng sản xuất POROCEL (USA)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/8'' (3-5MM), 22.7KG / 1 BAO

Mã sản phẩm: 33-0238
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/8'' (3-5MM)Đóng gói: 22.7KG / 1 BAOHãng Sản xuất: VAN...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT TÁCH ẨM DRYOCEL 848 (3/16'')

Mã sản phẩm: DRYOCEL 848
Hãng sản xuất: USA
- Model: DRYOCEL 848- Kích thước hạt: 3/16" (5 mm)- Hãng sản xuất POROCEL (USA)
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 1/8'' (3-5MM), 907KG / 1 TÚI

Mã sản phẩm: ACTIVATED ALUMINA 33-0266
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/8" (3-5mm).Đóng gói: 2,000lb (907.18kg)/túiHãng Sản xuất: VAN A...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt hút ẩm 15X Molecular sieve

Mã sản phẩm: Molecular sieve 15X
Hãng sản xuất: Buma
Hạt hút ẩm Molecular sieve 15X
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 3/16'' (4-6MM), 11.36KG / 1 XÔ

Mã sản phẩm: 33-0370
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 3/16'' (4-6MM)Đóng gói: 11.36KG / 1 XÔHãng Sản xuất: VA...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt hút ẩm 3A Molecular sieve

Mã sản phẩm: 3A Molecular sieve
Hãng sản xuất: Buma
Hạt hút ẩm 3A Molecular sieve
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 3/16'' (4-6MM), 149.7KG / 1 PHI

Mã sản phẩm: 33-0371
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 3/16'' (4-6MM)Đóng gói: 350lb (158.75kg)/phiHãng Sản xuất: VAN AI...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt hút ẩm 5A Molecular sieve

Mã sản phẩm: Molecular sieve 5A
Hãng sản xuất: Buma
Hạt hút ẩm 5A Molecular sieve
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 3/16'' (4-6MM), 22.7KG / 1 BAO

Mã sản phẩm: 33-0367
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 3/16'' (4-6MM)Đóng gói: 22.7KG / 1 BAOHãng Sản xuất: VA...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt hút ẩm Molecular Sieve

Mã sản phẩm: 4A Molecular Sieve
Hãng sản xuất: Buma
4A molecular sieve
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VAN AIR, 3/16'' (4-6MM), 907KG / 1 TÚI

Mã sản phẩm: ACTIVATED ALUMINA 33-0372
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIR Khả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanh Mức hao mòn thấp Kích thước: 3/16'' (4-6MM) Đóng gói: 2,000lb (907.18kg)/túi...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt hút ẩm Molecular sieve 4A

Mã sản phẩm: Molecular sieve 4A
Hãng sản xuất: Buma
Hạt hút ẩm Molecular sieve 4A
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VANAIR, 1/4'' (5-7MM), 11.36KG / 1 XÔ

Mã sản phẩm: 33-0240
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/4'' (5-7MM)Đóng gói: 11.36KG / 1 XÔHãng Sản xuất: VAN...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt CMS 185

Mã sản phẩm: CMS 185
Hãng sản xuất: Buma
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

HẠT HÚT ẨM VANAIR, 1/4'' (5-7MM), 22.7KG / 1 BAO

Mã sản phẩm: 33-0241
Hãng sản xuất: VANAIR - USA
HẠT HÚT ẨM VAN AIRKhả năng chứa nước lớn và phụ hồi nhanhMức hao mòn thấpKích thước: 1/4" (5-7mm).Đóng gói: 22.7KG / 1 BAOHãng Sản xuất: VAN AIR ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt CMS 200

Mã sản phẩm: CMS 200
Hãng sản xuất: Buma
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt Hút Ẩm Activated Alumina Size 1-3mm

Mã sản phẩm: DE 1-3MM
Hãng sản xuất: Buma
Nhôm hoạt tính Activated Alumina Size 1-3mmHẠT HÚT ẨM (DESICCANTAIR DRYER)Ứng dụng: Hạt hút ẩm dùng cho máy sấy khí Desiccant Model: DE-1-3MMKích thướ...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt CMS 220

Mã sản phẩm: CMS 220
Hãng sản xuất: Buma
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt Hút Ẩm Activated Alumina Size 3-5mm

Mã sản phẩm: DE 3-5MM
Hãng sản xuất: Buma
Nhôm hoạt tính Activated Alumina Size 3-5mmHẠT HÚT ẨM (DESICCANTAIR DRYER)Ứng dụng: Hạt hút ẩm dùng cho máy sấy khí Desiccant Model: DE 3-5MM Kíc...
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Hạt CMS 240

Mã sản phẩm: CMS 240
Hãng sản xuất: Buma
Giá: Vui lòng liên hệ

Xem chi tiết   

Page 1 of 2 1 2 >
Hổ trợ trực tuyến
Hop Nhat co., ltd Hop Nhat co., ltd

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT

Địa chỉ: 426, Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: Tel. : 0862243248 - Hotline: 0919243248
Email: sales@sotras.com.vn - (Mr. Tam 0919.243.248)
Bản quyền © 2011 thuộc HỢP NHẤT
Thiết kế và phát triển bởi GSS
Liên kết Website